Entodon seductrix

Family:ENTODONTACEAE
Species:Entodon seductrix (Hedw.) Müll. Hal.
Common Name:
Status:Native

** Not applicable or data not available.

Classification

Division
Class
Sub Class
Order HYPNALES
FamilyENTODONTACEAE
Genus Entodon
Species Entodon seductrix (Hedw.) Müll. Hal.

Citation

Citation ENTODON SEDUCTRIX (Hedwig) Müller Hal., Linnaea. 19: 214. 1846.
Basionym: BASIONYM: Neckera seductrix Hedwig 1801.
Type: **

** Not applicable or data not available.

Source

CountyHerbariaLiterature Citation (If Applicable)
Alachua DUKE  
Baker NY  
Bay NY  
Brevard DUKE  
Calhoun DUKE  
Citrus NY  
Clay DUKE  
Collier DUKE  
Columbia DUKE  
Dixie NY  
Duval NY  
Escambia NY  
Franklin NY  
Gadsden DUKE  
Gilchrist FLAS  
Gulf NY  
Hamilton TENN  
Hardee NY  
Hernando DUKE  
Highlands NY  
Hillsborough NY  
Holmes NY  
Indian River NY  
Jackson NY  
Jefferson NY  
Lake DUKE  
Lee NY  
Leon DUKE  
Levy DUKE  
Liberty DUKE  
Madison NY  
Manatee DUKE  
Marion DUKE  
Martin USF  
Miami-Dade FTG  
Nassau DUKE  
Okaloosa DUKE  
Orange DUKE  
Palm Beach PH  
Polk DUKE  
Putnam NY  
Santa Rosa NY  
Seminole DUKE  
St. Johns DUKE  
St. Lucie NY  
Sumter FLAS  
Suwannee FLAS  
Taylor NY  
Union NY  
Volusia DUKE  
Wakulla NY  
Walton NY  
Washington DUKE  

Synonyms

No synonyms exist for this species.