Syrrhopodon texanus

Family:CALYMPERACEAE
Species:Syrrhopodon texanus Sull.
Common Name:
Status:Native

** Not applicable or data not available.

Classification

Division
Class
Sub Class
Order DICRANALES
FamilyCALYMPERACEAE
Genus Syrrhopodon
Species Syrrhopodon texanus Sull.

Citation

Citation SYRRHOPODON TEXANUS Sullivant, Musc. Hepat. U.S. 103. 1856.
Basionym: **
Type: **

** Not applicable or data not available.

Source

CountyHerbariaLiterature Citation (If Applicable)
Alachua FLAS  
Baker NY  
Bay NY  
Calhoun DUKE  
Clay DUKE  
Clay FLAS  
Collier FLAS  
Columbia DUKE  
Dixie NY  
Duval DUKE  
Duval FLAS  
Escambia NY  
Franklin DUKE  
Gadsden NY  
Gilchrist DUKE  
Gulf NY  
Hamilton NY  
Hardee NY  
Hendry NY  
Hernando DUKE  
Highlands FLAS  
Hillsborough NY  
Holmes DUKE  
Jefferson NY  
Lafayette NY  
Lake MO  
Lee NY  
Leon DUKE  
Levy DUKE  
Liberty DUKE  
Madison NY  
Manatee DUKE  
Marion FLAS  
Miami-Dade DUKE  
Nassau DUKE  
Okaloosa DUKE  
Orange DUKE  
Orange NY  
Polk DUKE  
Putnam NY  
Santa Rosa NY  
Seminole DUKE  
Seminole NY  
Suwannee NY  
Taylor NY  
Volusia DUKE  
Wakulla DUKE  
Walton DUKE  

Synonyms

No synonyms exist for this species.