Lysimachia arvensis - Photos

Lysimachia arvensis

Lysimachia_arvensis.jpg (1 of 4)