Hymenocallis henryae var. henryae - Photos

Hymenocallis henryae

Hymenocallis_henryae.jpg (1 of 3)