Agrostemma githago - Photos

Agrostemma githago

Agrostemma_githago.jpg (1 of 5)