Ludwigia alternifolia - Photos

Ludwigia alternifolia

Ludwigia_alternifolia.jpg (1 of 5)