Splachnum pensylvanicum

Family:SPLACHNACEAE
Species:Splachnum pensylvanicum (Brid.) Grout ex H. A. Crum
Common Name:
Status:Native

** Not applicable or data not available.

Classification

Division
Class
Sub Class
Order SPLACHNALES
FamilySPLACHNACEAE
Genus Splachnum
Species Splachnum pensylvanicum (Brid.) Grout ex H. A. Crum

Citation

Citation SPLACHNUM PENSYLVANICUM H. A. Crum, Bryologist. 69: 206. 1966.
Basionym: BASIONYM: Bryum pensylvanicum Bridel 1817.
Type: **

** Not applicable or data not available.

Source

CountyHerbariaLiterature Citation (If Applicable)
Alachua NY  
Franklin NY  
Hillsborough NY  
Jackson NY  
Lee NY  
Leon DUKE  
Marion NY  
Osceola DUKE  
Polk DUKE  
Putnam NY  
Seminole DUKE  
St. Johns NY  
Wakulla NY  

Synonyms

No synonyms exist for this species.