Fissidens pallidinervis

Family:FISSIDENTACEAE
Species:Fissidens pallidinervis Mitt.
Common Name:
Status:Native

** Not applicable or data not available.

Classification

Division
Class
Sub Class
Order DICRANALES
FamilyFISSIDENTACEAE
Genus Fissidens
Species Fissidens pallidinervis Mitt.

Citation

Citation FISSIDENS PALLIDINERVIS Mitten, J. Linn. Soc., Bot. 12: 592. 1869.
Basionym: **
Type: **

** Not applicable or data not available.

Source

CountyHerbariaLiterature Citation (If Applicable)
Alachua DUKE  
Brevard NY  
Charlotte NY  
Citrus DUKE  
Collier NY  
Columbia NY  
Gadsden NY  
Hernando FLAS  
Highlands FLAS  
Hillsborough FLAS  
Jefferson NY  
Lake NY  
Lee FLAS  
Leon NY  
Levy DUKE  
Liberty NY  
Manatee DUKE  
Marion DUKE  
Miami-Dade DUKE  
Monroe Keys DUKE  
Orange MO  
Polk MO  
Santa Rosa NY  
Sarasota NY  
Seminole DUKE  
Suwannee NY  
Volusia DUKE  
Washington NY  

Synonyms

SynonymFull CitationBasionymType
Fissidens garberi  Fissidens garberi Lesquereux & James, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 14: 137. 1879.  
Fissidens minutus  Fissidens minutus Thwaites & Mitten, Journal of the Linnean Society, Botany 13: 323. 1873.