Cryphaea glomerata

Family:CRYPHAEACEAE
Species:Cryphaea glomerata Schimp. ex Sull.
Common Name:
Status:Native

** Not applicable or data not available.

Classification

Division
Class
Sub Class
Order HYPNALES
FamilyCRYPHAEACEAE
Genus Cryphaea
Species Cryphaea glomerata Schimp. ex Sull.

Citation

Citation CRYPHAEA GLOMERATA Schimper ex Sullivant in A. Gray, Manual ed. 2. 656, plate 5 [near upper right]. 1856.
Basionym: **
Type: **

** Not applicable or data not available.

Source

CountyHerbariaLiterature Citation (If Applicable)
Alachua DUKE  
Baker NY  
Bay MO  
Bradford FLAS  
Calhoun NY  
Citrus DUKE  
Clay DUKE  
Collier NY  
Columbia DUKE  
Dixie NY  
Duval NY  
Escambia FLAS  
Gadsden FLAS  
Glades NY  
Highlands DUKE  
Hillsborough NY  
Holmes NY  
Jackson DUKE  
Jefferson NY  
Lake NY  
Lee NY  
Leon DUKE  
Levy NY  
Liberty NY  
Madison NY  
Manatee DUKE  
Marion DUKE  
Monroe Mainland DUKE  
Nassau DUKE  
Okaloosa DUKE  
Orange FTU  
Osceola NY  
Polk NY  
Putnam NY  
Santa Rosa NY  
Seminole DUKE  
St. Johns NY  
Sumter NY  
Suwannee NY  
Taylor NY  
Union NY  
Volusia NY  
Wakulla FLAS  

Synonyms

No synonyms exist for this species.